2 Results Found
Secondary Bibliography

Zmysł religijny: Tom pierwszy serii PerCorso


Giussani Luigi Author
Stafford James Francis Preface
Dziwisz Stanisław Preface

Pallottinum

2000
Polish
Place of publication : Poznań
Pages: 232
ISBN : 83-7014-372-5

Secondary Bibliography

Słowo wstępne do Zmysł religijny: Tom pierwszy serii Percorso, Luigiego Giussaniego


Giussani Luigi Author
Dziwisz Stanisław Author

Pallottinum

2000
Polish
Place of publication : Poznań
Pages: 2
ISBN : 83-7014-372-5